Od października 2002 r. młodzież skupiona wokół Klubu Młodzieżowego przy parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu - Nowym Dworze, rozważała w Kręgu Biblijnym Apokalipsę wg. św.Jana. Tam zrodził się pomysł utworzenia internetowego komentarza do tej księgi w oparciu o dostępną literaturę.
W celu korzystania z komentarza należy myszką nacisnąć zaznaczony na niebiesko tekst znajdujący się w ramkach: górnej, środkowej i prawej.